Mesyuarat [ Tujuan & Faedah ]TUJUAN SEBUAH MESYUARAT

- Merancang Kegiatan
- Membuat Sebuah Keputusan
- Mengawal Sebuah Situasi
- Mempertimbangkan Masalah
- Mengukuhkan Ikatan Ukhuwah
- Menyebarkan Maklumat
- Memberikan Suntikkan Semangat

FAEDAH MESYUARAT

- Memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh ahli mesyuarat Saidina Ali bin Abi Talib R.A
berkata : " Musyawarah itu punca hidayah, dibimbangi orang yang hanya berpegang pada
pendapatnya sendiri .Maka bertadabbur sebelum beramal itu menyelamatkan kamu dari
penyesalan "
Ulama menyatakan : " Tidak ada yang lebih betul sebagaimana musyawarah.Kadangkala
seseorang itu berazam untuk melakukan sesuatu ,maka ia bermusyawarah dalam hal
tersebut,ternyata pendapat orang lain lebih betul dan inilah hakikatnya bahawa dia tidak
mampu untuk mendepani sesebuh masalah dengan berseorangan."

- Meningkatkan keupayaan ahli dalam menangani sesuatu masalah bagi meningkatkan prestasi
mereka sebagai penggerak didalam sesebuah pertubuhan kerana penglibatan didalam proses
musyawarah antara lain ialah :
* Membuka ruang lingkup bidang-bidang permasalahan yang perlu direncana dan
melaksanakan sebuah tindakan
* Menterjemah ilmu-ilmu ahli kepada amal ketika memecahkan sesuatu masalah yang dihadapi.
* Membuat anjuran terhadap segala dasar-dasar dan polisi pertubuhan atau persatuan dengan
langkah dan tindakan yang memenuhi kemaslahatan akan datang.

- Mengeratkan ukhuwah Islamiah dan menyemaikan sifat tolong menolong.
- Ibnu Al-Arabi pernah berkata " Musyawarah itu mendekatkan anggota jemaah,membersihkan
akal,membawa sebab kepada kebenaran dan mana-mana kaum yang bermusyawarah akan
mendapat petunjuk "

No comments: